Wprowadzenie

14. edycja 2024

Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 14. edycji 2024 konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.

Stypendium przeznaczone jest dla szczególnie uzdolnionych studentów wydziałów architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli studia inżynierskie i rozpoczynają studia magisterskie II stopnia (uwaga ta nie dotyczy studentów Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie).

Studenci ubiegający się o Stypendium proszeni są o złożenie:
• wniosku o przyznanie Stypendium
• poświadczenia odpowiedniej jednostki administracyjnej WA o wpisie na II stopień studiów
• portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron
• płyty CD lub nośnika danych USB z wersją elektroniczną portfolio
Dokumenty te należy składać w siedzibie SARP w godzinach pracy biura, bądź przesłać listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do środy 30 października 2024, do godz. 14.00.
Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do wsparcia Stypendium! 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków,
31-011 Kraków, Plac Szczepański 6,
Alior Bank 88 2490 0005 0000 4530 6261 9176

 

 

Złoty Darczyńca – Urząd Miasta Krakowa www.krakow.pl/biznes

 

 

Mecenas Stypendium – GD&K Group Sp. z o.o. www.gdkgroup.pl

 

 

Fundator Nagrody Specjalnej – NIAiU www.niaiu.pl

Patronat

Patron: ZG SARP

 

 

 

Patroni Medialni: Architektura Murator, A&B