Wyniki

Znamy Laureatkę 13. edycji Stypendium!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że 20 kwietnia 2023 w Galerii Architektury SARP Oddział Kraków, przy pl. Szczepańskim 6 miała miejsce gala ogłoszenia wyników konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego, podczas której poznaliśmy Zwyciężczynię tegorocznej 13. edycji Stypendium – p. Julię Nowak, studentkę Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Serdecznie gratulujemy!

Na 13. edycję Konkursu wpłynęło 48 zgłoszeń. Wszystkie wnioski zostały ocenione jako kompletne.

Jury w składzie: arch. Bohdan (Biś) Lisowski – Przewodniczący Jury; arch. Marek Kaszyński, Prezes SARP Oddział Kraków; arch. Witold Zieliński, MPOIA RP; dr inż. arch. Piotr Lewicki, KSK SARP Oddział Kraków; prof. dr hab. Marek Błażucki, Dziekan WAW ASP w Krakowie dr hab. Łukasz Sarnat, prof. ASP, Prodziekan WAW ASP w Krakowie; arch. Katarzyna Siedlecka, Laureatka I edycji Stypendium 2011; prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, WA PK oraz gościnnie przedstawicielka Mecenasa Stypendium: arch. Magdalena Zielińska-Warszawa przyznało następujące nagrody:

 

Nagroda – Stypendium (8100,00 zł):lic. Julia Nowak (WAW ASP)

Uzasadnienie: Nagrodę główną Jury przyznało za nieschematyczne podejście, indywidualność i kreatywność, odwagę projektową.

 

Wyróżnienie I st. (2000,00 zł): inż. arch. Julia Kuźmicka (WAPK)

Uzasadnienie: Wyróżnienie I st. Jury przyznało za wrażliwość, subtelność i analityczność, autorskie rozwiązywanie problemów projektowych.

 

Wyróżnienie I st. (2000,00 zł): inż. arch. Sebastian Pych (WAPK)

Uzasadnienie: Wyróżnienie I st. Jury przyznało za poszukiwania form i kierunków projektowych.

 

Wyróżnienie II st. (1000,00 zł): inż. arch. Bogumiła Borek (WAPK)

Uzasadnienie: Wyróżnienie II st. Jury przyznało za subtelny szacunek w skomplikowanym kontekście i różnorodność prac.

 

Wyróżnienie II st. (1000,00 zł): inż. arch. Łucja Głód (WAPK)

Uzasadnienie: Wyróżnienie II st. Jury przyznało za wyczucie estetyczne i ponadczasowe formy architektoniczne.

 

Wyróżnienie II st. (1000,00 zł): inż. arch. Izabella Janusz (WAPK)

Uzasadnienie: Wyróżnienie II st. Jury przyznało za przemyślane rozwiązania i odważne podejście do projektów w różnych skalach.

 

Wyróżnienie II st. (1000,00 zł): inż. arch. Kamila Pająk (WAPK)

Uzasadnienie: Wyróżnienie II st. Jury przyznało za talent twórczy i wysoki poziom graficzny prezentacji.

 

Przyznano również nagrodę i wyróżnienia Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

 

Nagroda (2000,00 zł): lic. Julia Nowak (WAW ASP)

Nagrodę przyznano za uwieńczone sukcesem poszukiwania właściwego balansu pomiędzy analitycznym podejściem do projektowania a swobodną kreacją.

 

Wyróżnienie (1000,00 zł): inż. arch. Bogumiła Borek (WAPK)

Wyróżnienie przyznano za swobodne poruszanie się w różnych skalach projektowych.

 

Wyróżnienie (1000,00 zł): lic. Katarzyna Jasińska (WAW ASP)

Wyróżnienie przyznano za odważne rozwiązania projektowe i wybitne walory prezentacji.

 

Nagrodę Specjalną – wyjazd na Międzynarodowe Biennale Architektury w Wenecji 2023 – otrzymała inż. arch. Julia Kuźmicka (WAPK)

Nagrodę przyznano w celu kontynuacji rozwoju wrażliwości twórczej.

 

Laureaci otrzymali także zaproszenia na płatne praktyki zawodowe w biurze mecenasa Stypendium – GD&K Group.  „Architektura&Biznes” – patron medialny wydarzenia ufundowała roczną prenumeratę swojego miesięcznika.