Jury

Andrzej Wyżykowski (Juror w latach 2011 - 2019)

Główny Architekt Miasta w latach 2002-2013
Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej. W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Ostatnio kierownik Katedry Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych w ramach Instytutu Projektowania Urbanistycznego, którego w latach 1999 - 2002 był dyrektorem. Profesor Andrzej Wyżykowski jest autorem ponad 100 opracowań naukowych, w tym m. in. monografii pt. "Podstawy działań przestrzennych i programowych w procesie rewaloryzacji ośrodków miast zabytkowych", współautorem „Przestrzeń Bezpieczna”. Działalność dydaktyczna związana jest z problematyką projektowania urbanistyczno-architektonicznego. Był wielokrotnym wykładowcą i stypendystą uczelni zagranicznych. Profesor był promotorem ponad 200 prac dyplomowych. Wśród wielu nagród rektorskich, jakie otrzymał za działalność dydaktyczną i naukową, na uwagę zasługuje nagroda "The University of Tennessee Award of Merit for outstanding teaching" za wyróżniające nauczanie w 1984 r. na uczelni amerykańskiej. Twórczy zawodowo architekt, autor i współautor ponad 100 projektów urbanistycznych i architektonicznych, w tym realizacji zespołu mieszkaniowego Łokietka-Chabrowa, szeregu domów mieszkalnych, jest laureatem 27 konkursów, m.in. na program aktywizacji obszaru strategicznego "Dąbie" w Krakowie, zespołów mieszkaniowych "Pasmo Wielickie", zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zachód w Katowicach, dwuogniskowego centrum w Zamościu, Białogardzie i innych. Przez szereg lat był zatrudniony w biurach architektonicznych w Londynie i Kuwejcie. Od 2002 roku jest Głównym Architektem Miasta. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (w latach 1976-1984 był prezesem krakowskiego Oddziału SARP), Towarzystwa Urbanistów Polskich, Salzburg Congress on Urban Planning & Development, a także Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krystyna Łyczakowska (Jurorka w latach 2011-2020)

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Małopolskiej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Przebieg pracy zawodowej: w latach 1972 – 89 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Krakowie (od 1982 – starszy projektant); 1981 – 1983 Polservice, Bagdad – główny projektant; 1985 – 1991 PUA SARP i Spółdzielnia Pracy Twórczej „Archplast” w Krakowie; 1991 – 2003 Prezes Zarządu Spółki z o.o. „APPA”. Przebieg pracy społecznej w organizacjach pozarządowowych: od 1971 - członek Oddziału Krakowskiego SARP; w latach 1991 – 97 Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SARP (dwie kadencje); od 1991 - członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP w Krakowie; 1994 - Złota odznaka SARP, wyróżnienie I stopnia za pracę społeczną; 2000 – 2006 Prezes Oddziału Krakowskiego SARP (dwie kadencje); od 2000 - członek Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa; 2004 – 2006 członek Paneli Ekspertów ZPORR; od 2004 - reprezentant SARP w Konwencie Stowarzyszeń Twórczych Krakowa; od 2004 - członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków (druga kadencja); od 2006 - członek Sądu dyscyplinarnego Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów; od 2007 - członek Zarządu Fundacji Wspólnota Nadziei, od 2010 Wiceprezes Zarządu Fundacji; od 2009 - Wiceprezes Zarządu Oddziału Krakowskiego SARP; od 2009 sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP. Ważniejsze projekty i realizacje (autorstwo lub współautorstwo): Pensjonat Willa Marysin w Bukowinie Tatrzańskiej, Centrum Nauki i życia dla dorosłych osób z autyzmem - FARMA ŻYCIA w Więckowicach, Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Stróży, Centrum Administracyjne Miasta Krakowa, Zespół mieszkaniowo-usługowy Głowackiego-Rydla w Krakowie, Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacji Inwalidów w Krakowie, Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci w Krakowie – Prokocimiu.

Maciej Złowodzki

Prof. dr hab. inż. arch.
Dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej, Kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (kontynuatorki jednostki, którą do roku 1992 kierował profesor Bohdan Lisowski), Przewodniczący Komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie architektury Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Przewodniczący Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności, Przewodniczący Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział Kraków. Stypendysta Ministerstwa Dziedzictwa Kultury Rządu Królestwa Belgii (1983), Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej (1986) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (1990). W latach 2002-2008 redaktor naczelny dwumiesięcznika Nasza Politechnika. W latach 2008-2010 wykładowca na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Główna problematyka badań naukowych i wdrożeń: architektura i środowisko miejsc pracy; budownictwo biurowe w kontekście urbanistycznym; obiekty biurowe, technologia pracy biurowej, pomieszczenia pracy biurowej, ich środowisko i wyposażenie; ergonomia i aksjologia ogólna, ergonomia pracy biurowej, ergonomia w architekturze, dostosowanie przestrzeni zbudowanej do potrzeb użytkowników, metody równoważenia technizacji i uniformizacji w architekturze; teoria budowy formy architektonicznej, architektura w kontekście kulturowym. Praca twórcza: 11 projektów form przemysłowych - zrealizowane w seriach produkcyjnych lub prototypach (współautorstwo z Jerzym Ginalskim i Bohdanem Lisowskim); autorstwo i współautorstwo 28 oraz współpraca przy 9 projektach urbanistycznych i architektonicznych budynków i zespołów administracyjnych, przemysłowych, mieszkalnych indywidualnych i wielorodzinnych, handlowych, sakralnych, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, oraz projektach wnętrz, z tego 17 zrealizowanych; nagrody i wyróżnienia w 13 konkursach architektonicznych (w zespołach). Autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych, zawodowych i opracowań badawczych, w tym 11 pozycji książkowych poświęconych architekturze budynków biurowych i ergonomii.

Piotr Lewicki

dr inż. arch.
Absolwent V LO w Krakowie (1985) i WA PK (dyplom 1990, doktorat 1999). W latach 1992-1999 pracownik Instytutu Projektowania Urbanistycznego PK, w latach 2003-2009 wykładowca na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 1988 utworzył z Kazimierzem Łatakiem Biuro Projektów Lewicki Łatak, które prowadzą wspólnie do dziś. Piotr Lewicki jest współautorem wielu uznanych realizacji oraz laureatem licznych nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych, m.in.: przebudowa placu Wolnica, Kraków, 1. nagroda (2010), przebudowa placu Nowego, Kraków, 1. nagroda (2010), Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, Kraków, 1. nagroda (2008), kładka pieszo-rowerowa Kazimierz – Ludwinów, Kraków, 1. nagroda (2006), kładka pieszo-rowerowa Kazimierz – Podgórze, Kraków, 2. nagroda (2006); przebudowa placu Książąt Czartoryskich, Kraków, 1. nagroda (2005); Muzeum Lotnictwa, Kraków, 2. nagroda (2005); Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji, Kraków, 2. nagroda (2005); Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, 1. nagroda (2004); zagospodarowanie placu Bohaterów Getta, Kraków, 1. nagroda (2003); rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, Poznań, wyróżnienie (2003); Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, Wieliczka, 1. nagroda (2003); Mister Krakowa za akademicki budynek mieszkalny, Kraków (2002); rozbudowa Centrum Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, wyróżnienie (2001); pawilon polski na wystawie Expo 2000, Hannover, wyróżnienie (1999); budynki socjalne i komunalne w Krakowie, wyróżnienie specjalne (1999); obiekty olimpijskie igrzysk zimowych Zakopane 2006, Kraków, wyróżnienie (1998); Projekt Roku 1996 za salę gimnastyczną w Gromcu koło Libiąża (1997).

Marta A. Urbańska (Jurorka w latach 2012-2020)

dr inż. arch., prof. PK
Prof. Marta A. Urbańska jest architektem, historykiem i krytykiem architektury. Urodziła się w Krakowie, gdzie uczęszczała do I LO i ukończyła V LO oraz Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Studiowała też we Frankfurcie nad Menem w Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule, w klasie mistrzowskiej Sir Petera Cooka. Pracowała w biurach architektonicznych w Berlinie i Krakowie. W roku 2000 otrzymała doktorat na PK (dysertacja poświęcona Maciejowi Nowickiemu), gdzie obecnie jest adiunktem w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Marta A. Urbańska opublikowała ponad 150 esejów na temat architektury współczesnej, redagowała, przełożyła, była współautorką i autorką książek na ten temat, w Polsce i na świecie (m. in.: Kierunki/Directions; Co to jest architektura/What is architecture, vol. I & II; Życie między budynkami; Architektura po modernizmie; manggha - historia projektu/manggha-History of the Design). Jej publikacje ukazały się w Polsce, Chinach, Czechach, Niemczech, Serbii, Wielkiej Brytanii. Wykłada w kraju i za granicą (w 2011 r. w Niemczech i Japonii). Organizowała i moderowała liczne konferencje. Od momentu założenia współpracuje z OSSA. Prowadziła też liczne wyprawy naukowe i warsztaty projektowe (m.in. we Włoszech i Syrii) i wieloletnie ratunkowe badania terenowe historycznej architektury polskiej na Wschodzie, m.in. w Kamieńcu Podolskim i Brzeżanach. Za pracę społeczna na rzecz Stowarzyszenia otrzymała Brązową i Srebrną Odznakę SARP.

Bohdan (Biś) Lisowski

Syn Patrona Stypendium, architekt
Absolwent V LO w Krakowie 1987, oraz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 1994. Asystent naukowo-dydaktyczny w Samodzielnym Zakładzie Projektowania Architektury Przemysłowej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Macieja Złowodzkiego w 1996-2007. Wykładowca przedmiotu "Techniki CAD" na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii od 2003 w zakresie AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit, 3ds Max, Corel, Photoshop. Założyciel firmy Biś Computers (1998) zajmującej się montażem i serwisem stacji graficznych, montażem oraz konfiguracją sieci komputerowych w zdecydowanej większości dla pracowni architektonicznych posiadających status Autodesk Silver Partner AEC, M&E oraz od 2000 współtwórca działu szkoleniowego zajmującego się organizacją kursów komputerowych dla dzieci i dorosłych oraz kursów w zakresie wykorzystania programu AutoCAD dla potrzeb architektów. W 2007 dział szkoleniowy został przekształcony w Krakowskie Centrum Egzaminacyjne ECDL, w 2009 uzyskał status Autodesk Authorized Training Center, a w 2011 Autodesk Authorized Certification Center. ACI Autodesk Certified Instructor AutoCAD. Autoryzowany Instruktor Autodesk ATC 44006 w zakresie szkoleń AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture i 3ds Max. Certyfikaty Autodesk: AutoCAD 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 Certified Professional; Autodesk Certified Product Support Professional AEC, Building; AEC, Civil; Media & Entertainment. Użytkownik AutoCAD od wersji 2.5 (1986), pierwszy certyfikat 1989 (Bauhaus Universität Weimar, Niemcy). Autor wdrożenia ECDL CAD w Polsce 2007, współautor testów egzaminacyjnych ECDL CAD, Egzaminator ECDL CAD PL-ECAD0002, Koordynator ECDL CAD w Polsce. Learning & Performance Institute Certified TPMA Assessor. Uczestnik Autodesk University (USA) w latach 2005-2012; Autodesk One Team Conference (USA) 2008, 2012. Członek SARP od 1999, Złota Odznaka Stowarzyszenia – wyróżnienie I stopnia w 2006; członek PTI (Polskie Towarzystwo Informatyczne); członek SHS (Stowarzyszenie Historyków Sztuki). Prezes Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków w latach: 2012-2019. Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w latach: grudzień 2019 - luty 2022

Maciej Miłobędzki - Juror IX edycji 2019

JEMS Architekci
Ur. 1959, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1984-1988 pracował w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Od 1988 roku współzałożyciel i wspólnik w JEMS Architekci. Od 2004 do 2017 promotor prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Od 2008 roku prowadzi zajęcia z projektowania i wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Współautor takich obiektów, jak min.: Siedziba AGORY w Warszawie, Rozbudowa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Bolesław Stelmach - Juror X edycji 2020

dr hab. inż. architekt, prof. PŁ
Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 1980 roku, a w 1984 roku - podyplomowe studia planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera architekta, w 2016 roku stopień doktora habilitowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i Profesora WSPA, w 2019 Profesora Politechniki Łódzkiej. Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., istniejącym od 1992 roku, które tworzą: Bolesław Stelmach, Marek Zarzeczny, Rafał Szmigielski, Zbigniew Wypych. Pracownia specjalizuje się w projektach urbanistycznych i architektonicznych miast, ogrodów i domów. Obszar działalności biura obejmuje całą Polskę, a główna siedziba mieści się w Lublinie. Nazywany „wirtuozem szkła i betonu”, wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Twórczość architektoniczna Bolesława Stelmacha cechuje niezwykła konsekwencja realizacji proekologicznych, funkcjonalnych obiektów o bardzo współczesnym, pięknym wyrazie, wzbogacających zastany kontekst przyrodniczy i szanujących otoczenie kulturowe. Za te cechy w 2010 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu najwyższe wyróżnienie - Nagrodę Honorową SARP. W 2012 roku, za szczególne zasługi dla kultury polskiej, otrzymał Brązowy Medal GLORIA ARTIS Ministra Kultury RP, a w 2015 roku - za wybitne zasługi w dziedzinie Architektury - otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury. Od listopada 2017 pełni funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Witold Zieliński - Juror X (2020) i XIII edycji (2023)

Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Studia Podyplomowe z Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. Pracę projektową rozpoczął w roku 1982. Od 1993 roku założyciel i główny projektant w firmie Autorskie Studio Architektury „Studio ZET”. W latach 2006-2010 Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego MPOIA, od 2015 członek Rady Pracodawców przy Dziekanie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych MPOIA. Sędzia konkursowy. W latach 2018-2020 prowadził zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1984 członek SARP. Od 2010 – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SARP i członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Specjalizuje się w projektach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych i komercyjnych, a także projektach modernizacji budynków zabytkowych oraz zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej. Laureat wielu konkursów. W roku 2016 uhonorowany Złotą Odznaką Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2017 „Za zasługi dla m. Krakowa” otrzymał medal HONORIS GRATIA. Interesuje się sportem. Gra w tenisa, jeździ na nartach. Uwielbia podróże.

Marek Kaszyński

Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Architekt IARP i SARP. Od 2023 Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Od 2016 pełnomocnik Zarządu Głównego SARP ds. statutowo-regulaminowych. W latach 2012-2019 Skarbnik Oddziału, a w latach 2019-2023 Prezes Oddziału krakowskiego SARP. Od 2016 prowadzi autorską pracownię Marek Kaszyński Studio Architektoniczne. Autor lub współautor kilkudziesięciu projektów z zakresu architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zabytkowej. Sędzia i sekretarz konkursowy brał udział w przygotowaniu i organizacji konkursów między innymi na krakowskie Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” (2018), Centrum Muzyki (2020), zespół budynków Akademii Muzycznej (2022), czy przebudowę dawnego hotelu „Cracovia” (2023). Komisarz Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie w latach 2015, 2017 i 2019 oraz organizator w latach 2021 i 2023. Organizator konferencji MPOIA 2023. Od 2013 roku inicjator i kurator cyklu „Spotkanie z Mistrzem” w SARP Oddział Kraków. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny architektury. Zasiada w Radzie Pracodawców Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (od 2022), Radzie Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (od 2023). Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2023), Odznaką „Honoris Gratia” Miasta Krakowa (2023), Srebrną Odznaką IARP (2022), Brązową Oznaką SARP (2015), Złotą Oznaką SARP (2017).

Piotr Chuchacz - Juror XI edycji 2021

Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w latach 2022-2023
Koordynator Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA, Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie IARP, Sekretarz Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Kraków, Juror w konkursach architektonicznych. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 2018 – 2020, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Odznaczony za działalność społeczną i zawodową: w 2019 - Brązową Odznaką Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, w 2018 Złotą Odznaką Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, w 2016 Srebrną Odznaką Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, w 2006 Nagrodą I stopnia Ministra Budownictwa 2006 (w zespole Ingarden & Ewý Architekci) „Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa” za zrealizowany projekt Pawilonu Polskiego na Światowej Wystawie EXPO 2005 Aichi w Japonii. Współwłaściciel K3. Architekci sp. z o. o., specjalizuje się w projektach: obiektów zabytkowych, budynków użyteczności publicznej, zespołów mieszkaniowych i budownictwa indywidualnego.

Łukasz Sarnat - Juror XII edycji 2022

Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
Urodzony w 1976 w Kielcach, absolwent Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP (2002). Od 2001 związany z macierzystym Wydziałem, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz. Koordynator projektów studenckich i warsztatów projektowych, autor i współautor publikacji naukowych oraz wzorów przemysłowych objętych prawem z rejestracji. Prodziekan WAW w kadencji 2020-2024. Architekt wnętrz, autor i współautor projektów wnętrz użyteczności publicznej, przestrzeni handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, stanowisk sprzedaży i stoisk targowych. Od kilkunastu lat skoncentrowany na wystawiennictwie, autor aranżacji ponad 50 stałych i czasowych wystaw muzealnych, min.: dla Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Grzegorz Lechowicz - Juror XII edycji 2022

Sekretarz Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1991-2008 pracował w biurze projektowym Studio Architektoniczne prowadzonym przez ś.p. arch. Wojciecha Obtułowicza. Od 2008 prowadzi własną pracownię projektową. Specjalizuje się w projektach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, nierzadko podlegających ochronie konserwatorskiej. Współautor m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, gmachów Sądów w Krakowie i Krośnie, Pawilonu Polskiego na Expo 2000, Stadionu Wisły Kraków, wnętrz Muzeum Podgórza. Zaangażowany w pracę na rzecz samorządu zawodowego architektów jako sędzia, sekretarz Rady Okręgowej, członek zespołów problemowych Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.