Laureaci

Edycja XIII

JULIA NOWAK

Laureatka XIII edycji Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodzona w 1999 roku w Krakowie. Absolwentka I stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Trzykrotnie wyróżniona Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Krakowskiej Akademii. Praca dyplomowa pt.: „IN TOUCH - MIEJSCE WSPÓLNE. ODCZUWANIE PRZESTRZENI JAKO FORMA KOMUNIKACJI”, przygotowana pod kierunkiem dr Patrycji Ochman-Tarki, obroniona z oceną celującą. Wybrana specjalność: Projektowanie Przestrzeni Ekspozycyjnych. Powodem wyboru tematu pracy dyplomowej, była chęć stworzenia przestrzeni, w której niezależnie od pochodzenia, używanego języka czy sposobu komunikacji, odbiorcy będą mogli nawiązać nawzajem ze sobą kontakt lub skupić się na doświadczaniu przestrzeni. Odwiedzający spróbują zaobserwować swoje odczucia oraz reakcje na poszczególne zdarzenia w przestrzeni. Zaproponowano rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami tak, aby nie zostały w żaden sposób wykluczone z doznawania wystawy. W przestrzeni poruszone zostały zagadnienia takie jak: komunikacja i jej rodzaje, mowa ciała, znaki, język migowy oraz alfabet Braille’a. Celem wystawy jest to, aby odbiorca uczył się jak odczuwać przestrzeń, która sama w sobie może stać się formą komunikacji. Tak, aby każda płaszczyzna (posadzka, ściana, sufit), niosła ze sobą swoje odmienne znaczenie i wywoływała różne odczucia. Zaprojektowana wystawa daje uczestnikowi komunikaty nie tylko za pomocą słów, ale głównie za pomocą zmysłów. Celem jest sprawienie, aby widz mógł słyszeć kolor, dotykać przestrzeni czy widzieć dźwięk, mając możliwość ciągłego odkrywania otaczającego wnętrza. Osiągnięcia: zajęcie III miejsca w konkursie VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, prowadzący: dr Patrycja Ochman-Tarka. Projekt obejmował wykonanie adaptacji wnętrz stałej galerii designu w budynku dawnego hotelu Cracovia w Krakowie. Udział w wystawie reinterpretującej twórczość Marii Jaremy, pt.: „JAREMA::DYSKURS”; wystawa przyjęła formę rozmowy z Jaremą, wielowarstwowego dyskursu, który odrzuca wszelkie zastane wzorce i posługując się wyrazami z języka form, barw, relacji przestrzennych i faktur buduje nową wartość, staje się wizualną wymianą myśli, przekracza granice pojmowania tego, czym może być dialog obrazami zamiast słów. Otrzymanie dofinansowania w ramach Open Eyes Art Festiwal 2021, w wyniku którego powstała instalacja pt.: „JAREMA::DYSKURS W PRZESTRZENI”będąca kontynuacją wcześniejszych działań - tym razem obrazy Jaremy zyskały 3 wymiar, poszczególne obszary podwieszone w przestrzeni tworzyły złudzenie ruchu. Prezentacja instalacji w czasie festiwalu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (współautorzy wystawy oraz instalacji: Natalia Niżnik, Stanislava Danylenko, Patrycja Krakowiak, Yelyzaveta Snet, Zuzanna Struniawska, Wioleta Sławek, prowadzący: dr Patrycja Ochman-Tarka).

Edycja XII

Mateusz Dziuba

Laureat XII edycji Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodzony w 1999 roku w Krakowie. Absolwent VII liceum ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, obecnie student I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę inżynierską Teoria widzenia – projekt galerii sztuk wizualnych z adaptacją ruin fortu nr 4 „Błonia” w Cichym Kąciku w Krakowie przygotował pod kierunkiem dr. inż. arch. Jarosława Huebnera, prof. PK, oraz dr. inż. arch. Piotra Broniewicza, obronił na ocenę bardzo dobrą. W swoich projektach poprzez wyraz formy architektonicznej oraz dobór odpowiednich materiałów tworzy korelację obiektu z tożsamością i kontekstem miejsca, odpowiadając na współczesne wyzwania i potrzeby terenu opracowania. W procesie projektowym zwraca szczególną uwagę na poprawę jakości przestrzeni oraz aktywizację miejscowych społeczności. Już od pierwszego roku studiów czynnie reprezentuje swoją uczelnię w wielu konkursach polskich i zagranicznych. Laureat następujących nagród: II miejsce w III etapie międzynarodowego konkursu architektonicznego Tubądzin Design Awards 2020 kategoria Young Power (współautorzy: Ludwika Pysz, Antonina Wójtowicz), Nagroda Profesora Wacława Serugi za projekt zespołu mieszkaniowego „Środowisko Dostępne”, Nagroda Prorektora ds. studenckich PK Marka Stanuszka za projekt zespołu mieszkaniowego „Środowisko Dostępne”, Wyróżnienie specjalne za projekt domu jednorodzinnego „Dom dostępny”, Wyróżnienie za projekt wielorodzinnej architektury mieszkaniowej. Wyróżniony Stypendium Naukowym Rektora PK dla najlepszych studentów oraz Stypendium z funduszu Własnego PK za działalność naukową. Uczestnik interdyscyplinarnych warsztatów projektowych Nowa Przestrzeń 2021 - Przestrzenie troski przy współpracy PK, AGH, UJ i ASP oraz warsztatów BIM organizowanych przez Builder Polska. Wolontariusz Międzynarodowego Biennale Architektury 2019: Połączenia – Miasto i Rzeka. Członek studenckiego Koła Naukowego Rzeźba, samorządu studenckiego SSPK oraz Komisji Promocji i Mediów Politechniki Krakowskiej. Jego pasją jest tworzenie wizualizacji architektonicznych oraz modelowanie 3D. Zainteresowany projektowaniem UI/UX, technologią wirtualnej rzeczywistości VR i AR, rzeźbą oraz animacją 2D.

Edycja XI

Adrian Matuszewski

Laureat XI edycji Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Studiuje obecnie na II stopniu studiów Architektura na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Praca inżynierska pt. "Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności w miejscowości Czarkowy" przygotowana pod kierunkiem dr. inż. arch. Bartosza Dendury, stanowi próbę odpowiedzi na zagadnienie wykluczenia społecznego na pułapie niezdolności do uczestnictwa w kulturalnych aspektach życia społecznego, poprzez zapewnienie mieszkańcom wybranego regionu miejsca, które zarówno mogłoby stanowić punkt wzajemnej interakcji, jak i przestrzeń, w której mogliby rozwijać się na różnych polach, poszerzać horyzonty. Zarówno w projekcie dyplomowym, jak i w każdym z przedstawionych w portfolio projektów skupia się na dwóch podstawowych płaszczyznach: człowiek i przestrzeń, która powinna dążyć do bycia jak najbardziej uniwersalną. Architektura to dyscyplina, która organizuje i kształtuje przestrzeń dla człowieka właśnie. Stąd projekty, które z pozoru różne, dążą do służenia użytkownikowi (człowiekowi) przestrzenią, która może zostać ustawiona w sposób niemal spersonalizowany - odpowiadający potrzebom chwili. Nagrody i wyróżnienia: - I miejsce w realizacyjnym konkursie małej architektury "Usiądź i pomyśl", - Nagroda Redaktora Naczelnego magazynu "Housing Environment" oraz Prorektora PK d.s. Studenckich za "Wyróżniający się projekt architektoniczno-urbanistyczny, - TOP 10 w Konkursie Architektury Ceglanej 2019, - Wyróżnienie w konkursie "Efemeryda", - Wyróżnienie w konkursie architektonicznym na "Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy MCEB 'DZIAŁOWNIA' a budynkiem magazynu na terenie kampusu PK". Dodatkowo współpraca: -konkurs - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach - współpraca w zespole Franta & Franta Architekci sp. z o. o., -konkurs - Projekt basenu krytego w Piasecznie - współpraca z Pracownią architektoniczną studio4SPACE.

Edycja X

Julia Sierpień

Laureatka X edycji Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Studentka II stopnia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Czterokrotnie wyróżniona Stypendium Naukowym Rektora Politechniki Krakowskiej. Pracę inżynierską Hybrydowa struktura urbanistyczna w Mediolanie, przygotowała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Patrycji Haupt, prof. PK. Każdy z prezentowanych projektów, będących efektem podróży do świata architektury, jest poszukiwaniem oryginalnej myśli, analizą kontekstu miejsca oraz potrzeb ludzi. Laureatka dołożyła wszelkich starań, by stworzyć indywidualny charakter przestrzeni jako połączenia formy, kolorów, materiałów i światła z funkcjonalnością oraz ergonomią. W swojej pracy szuka rozwiązań nowatorskich i zrównoważonych, unika banału i nie boi się odważnych, a nawet kontrowersyjnych pomysłów. Ponieważ jakość przestrzeni publicznej świadczy o jakości Miasta i wpływa na jakość życia mieszkańców – projektując stara się podążać za tą myślą i tworzyć jakościowe formy. Laureatka następujących nagród: II miejsca w międzynarodowym konkursie architektoniczno – krajobrazowym Drugie Życie Fortu (współautorzy projektu: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, dr inż. arch. Agnieszka Matusik, dr inż. arch. Filip Suchoń, dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek, stud. stud. Małgorzata Partyka, Katarzyna Blukacz, Szymon Chromik); Grand Prix Internautów na najlepszy projekt przestrzeni publicznej w Wieliczce: Targ i Muzyka (projekt wykonany w Katedrze Projektowania Architektonicznego A-6 Politechniki Krakowskiej, prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, prowadzący: dr inż. arch. Paweł Żuk); wyróżnienia za projekt wnętrza zaplecza socjalnego dla Małopolskiego Centrum Medycznego; III nagrody w konkursie na najlepszy projekt Centrum Społeczności Ludowej Generator nad Zalewem Nowohuckim. Zdobywczyni Nagrody Dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego za projekt Domu Jednorodzinnego „Wydma”; Nagrody Prorektora Politechniki Krakowskiej oraz Dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego za projekt Zespołu Urbanistycznego Czyżyny – Łęg. Uczestniczka polsko – ukraińskich warsztatów projektowych na Podolu, warsztatów ConnectA. Copenhagen organizowanych na Uniwersytecie CEU Cardenal Herrera w Walencji, odbywających się w ramach współpracy międzyuczelnianej.

Edycja IX

Tomasz Obara

Laureat IX edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Obecnie Student studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Swoją pasję do rysunku i grafiki rozwija od wczesnych lat młodzieńczych. Owa pasja przerodziła się w powołanie i chęć tworzenia architektury. Praca dyplomowa pt. Muzeum Techniki w Dębicy wykonana pod kierownictwem współpromotora dr. inż arch. Bartosza Dendury oraz pod nadzorem dr. hab. inż. arch. Piotra Gajewskiego, prof. PK, obroniona z wyróżnieniem w 2019 roku. W 2015 roku Laureat nagrody „8 wspaniałych Tarnobrzega”, miasta szkoły średniej. Na początku studiów Laureat nagrody dr hab. inż. arch. Grażyny Schneider-Skalskiej za wyróżniający się projekt architektoniczno - urbanistyczny jednorodzinnego zespołu mieszkaniowego oraz nagrody prorektora do spraw studenckich dr. hab. inż. Marka Stanuszka w tej samej kategorii (2017) . Zwycięzca konkursu Prezydenta Miasta Dębicy na projekt Muzeum Techniki w Dębicy przy ulicy Kraszewskiego (2018) . Uczestnik wielu warsztatów i plenerów ogólnopolskich i zagranicznych, m.in.: pleneru malarsko-rysunkowego zorganizowanego z okazji roku Tadeusza Kościuszki w Racławicach (2016), prestiżowej rezydencji artystycznej dla artystów grafików “l’Art dans les Cités - Graphistes Polonais” w Bretanii we Francji (2017), interdyscyplinarnych warsztatów Wallers Arenberg- Urbanity and Serenity- UNESCO- International Workshop in Architecture and Urban Design w Wallers Arenberg we Francji (2018), czy warsztatów "Pamięć morza" w Wieliczce (2019). Odbył praktykę projektową w biurze Hoffman Projekty-Budownictwo (sierpień - wrzesień 2017) oraz PPA Podczaszy Pracownia Architektury (lipiec - październik 2018). Plakaty wykonane podczas rezydencji artystycznej odbyły objazdową wystawę po Francji (2018-2019), prezentowane były w Domu Bretanii w Poznaniu oraz w Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie (2018). Autor dwóch publikacji naukowych na temat miasta i rysunku odręcznego w wydawnictwie Politechniki Krakowskiej. Pasjonat miasta i procesów w nim zachodzących, grafiki, wizualizacji i BIM, zapalony rowerzysta i majsterkowicz.

Edycja VIII

Wojciech Jurkowski

Laureat VIII edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodzony w roku 1994. Student I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę inżynierską pt. „Forum muzyki na Podgórzu", przygotowaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Kingi Racoń-Leji obronił na ocenę bardzo dobrą. Swoją przygodę z projektowaniem zaczynał już w wieku 13 lat tworząc pierwsze szkice architektury i pojazdów koncepcyjnych. Nieustannie zgłębiana pasja do designu oraz tworzenia trójwymiarowych obiektów pozwoliła mu osiągnąć szereg nagród i wyróżnień. Już w 2011 otrzymał wyróżnienie 1 z 10 najlepszych prac roku na znanym serwisie max3d.pl. W 2015 zajął 1 miejsce w konkursie Motoshow z projektem Maserati ZS3. W 2017 otrzymał nagrodę główną w konkursie organizowanym przez CarDesignAcademy, oraz wyróżnienie za 1 z 14 najlepszych prac w konkursie Mazda Design 2037. Jest finalistą ogólnoświatowego konkursu Michelin Challenge Design za projekt "Renault Subtil", który także otrzymał rekomendacje na serwisie "behance" w kategorii Product Design. Jego prace doczekały się publikacji na jednych z najbardziej prestiżowych portali designerskich, m.in.: yankodesign, highsnobiety, designboom.

Edycja VII

OLAF MITKA

Laureat VII edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodzony w 1995 roku w Olkuszu. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie, student studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Z oceną bardzo dobrą obronił pracę dyplomową ,,Baza na Fobos’’ przygotowaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Paprzycy. Jest laureatem Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W 2016 roku otrzymał II nagrodę za projekt cmentarza wertykalnego w ramach międzynarodowego konkursu ,,DEATH & THE CITY: TOKYO VERTICAL CEMETERY’’. Został wyróżniony w IX edycji konkursu ,,Wnętrze.Światło.Cień’’ przez prof. dr hab. inż. arch. Grażynę Schneider-Skalską, otrzymał nagrodę studentów II roku za wyróżniający się projekt osiedla, a także nagrodę prorektora prof. dr hab. inż. Leszka Mikulskiego za wyróżniający się projekt domu jednorodzinnego, który został opublikowany w wydawnictwie ,,Środowisko Mieszkaniowe 15/2015’’ wydanym przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego na WA PK (projekt znajduje się na okładce rocznika). Jest autorem zwycięskiego projektu na identyfikację wizualną Modular-lab. Jego prace były prezentowane na wystawie najlepszych prac studenckich w Galerii „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej. Uczestniczył w warsztatach OSSA Kraków 2015 KONTRA, Art+bits workshop: Oculus Rift, A<24: Inicjatywa Warszawska. Współorganizował warsztaty OSSA Zakopane 2016 RÓWNO_REGLE, był autorem oprawy graficznej całości przedsięwzięcia oraz opiekunem jednej z grup projektowych. Kilkakrotnie pracował na terenie budowy oraz w wydziale budowlanym Zakładów Górniczo-Hutniczych. Wykonuje samodzielnie zlecenia z zakresu projektowania koncepcyjnego, projektowania wnętrz, wizualizacji architektonicznych, grafiki komputerowej, stolarstwa. Planuje kontynuację studiów na belgijskiej uczelni KU Leuven w Gandawie w ramach programu wymian studenckich Erasmus. Zainteresowany powiązaniami między nauką, sztuką, filozofią i technologią w architekturze, a także cyberkulturą i szeroko rozumianym science fiction.

Edycja VI

EWELINA SZCZEPANOWSKA

Laureatka VI edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodzona w 1992 roku w Skaryszewie. Studentka I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz II roku studiów II stopnia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na kierunku ekonomia ze specjalnością nieruchomości i inwestycje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracę inżynierską "Centrum Kultury im. Arkadiusza Burskiego w Skaryszewie", przygotowaną pod kierunkiem doc. dr inż arch. Katarzyny Banasik-Petri obroniła na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. Trzykrotnie otrzymała Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Krakowskiej Akademii. W 2014 r. z oceną bardzo dobrą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego obroniła pracę licencjacką "Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi na przykładzie Gminy Skaryszew", której promotorem był prof. dr hab. Adam Nalepka. W trakcie studiów I stopnia architektury odbyła praktykę studencką w "Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne" w Radomiu. Otrzymała I nagrodę w konkursie na najlepszy projekt semestralny Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii organizowanym przez Radę Starostów za projekt "Pawilon LEMA" oraz wyróżnienia od doc. dr inż arch. Katarzyny Banasik-Petri za indywidualne podejście do problemu i szczególne osiągnięcia w pracy nad formą architektoniczną za prace projektowe "Pawilon LEMA" oraz "Hala sportowa CRACOVIA". W 2009 roku otrzymała I nagrodę w konkursie organizowanym przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce za esej "What is one thing Americans could learn from Poles and Poles could learn from Americans?", który wygłosiła na dorocznym walnym zgromadzeniu w obecności Ambasadora Stanów Zjednocznych w Polsce - Lee A. Feinstein. Posiada Europejski Certyfikat Umiejętności Komupterowych: 2D Computer Aided Design oraz ukończyła liczne kursy dotyczące programów firmy Autodesk. Zainteresowania: muzyka islandzka, światło w architekturze oraz film.

Edycja V

Dariusz Dziwak

Laureat V edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodzony w 1991 roku w Oświęcimiu. Absolwent Technikum Budowlanego PZ nr 5 w Oświęcimiu, student I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Dyplom Inżynierski pt. Wielofunkcyjne Centrum Sportowe przy gimnazjum nr 22 na Krakowskich Dębnikach” - promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, obronił z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych. Praktyka w pracowniach Susuł - Strama Architekci oraz H.T Architekci („A-m” 9/14). Uczestnik Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury 2012, na których otrzymał wyróżnienie burmistrza miasta. Publikacja pracy w albumie „Chełmno Malowane 2012” oraz na wystawie zbiorowej prac plenerowych w Galerii GIL. Nagroda specjalna studentów II roku WA PK za wyróżniający się projekt oraz nagroda publiczności za projekt „Dom Kolekcjonera” i publikacja projektu w wydawnictwie „Środowisko Mieszkaniowe 12/2012 - Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego”. Główna nagroda w konkursie studenckim na najlepszy projekt semestralny wykonany w Zakładzie Architektury Użyteczności Publicznej za projekt „Hotel w Zakopanem”. Wyróżnienie honorowe w międzynarodowym konkursie studenckim NEXT BIG ONE Competition za pracę zespołową „Lost Lagoon” oraz publikacje w serwisach internetowych archdaily.com i bustler.com. Uczestnik nieoficjalnych warsztatów z prof. Wojciechem Leśnikowskim, pleneru malarsko –rysunkowego „Gdów 2013”, zakończonego zbiorową wystawą w Galerii GIL, międzynarodowych warsztatów we Florencji „Colours in art and culture”, międzynarodowych warsztatów projektowych „Risig Tides - Working with the Waterline, Vancouver”, wielokrotny uczestnik warsztatów projektowania parametrycznego „Code of Space” oraz interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych warsztatów „Nowa Przestrzeń” (Tran-sformacja Lokalnej Tożsamości i Przestrzenie Opresyjne) wraz z wystawami zbiorowymi w Pałacu Sztuki oraz publikacjami prac w katalogach podsumowujących warsztaty. Autor ilustracji do wielojęzycznego słownika terminologicznego konserwacji dzieł sztuki w dziale architektura. Wykonał kilka samodzielnych zleceń z zakresu projektowania wnętrz oraz wizualizacji architektonicznych. Współautor „Modular-Lab” - Inkubatora Kreatywnośc,i który powstanie w technologii modułowej na terenie WA Politechniki Krakowskiej. Zainteresowania: grafika komputerowa, narciarstwo, historia sztuki, sztuka użytkowa, motoryzacja.

Kacper Kępiński

Laureat V edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodzony w 1992 roku w Kielcach. Student I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Z oceną bardzo dobrą obronił pracę dyplomową "Nowa Narzędziownia. Adaptacja budynku dawnego Zakładu Narzędzi Fabryki Samochodów Ciężarowych STAR", której promotorką była prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich. Otrzymał I nagrodę w konkursie na zagospodarowanie pl. 15 Sierpnia w Kobyłce, III miejsce w konkursie Kierunek Ciechocinek na rewitalizację centrum miasta (praca grupowa) oraz I miejsce na poziomie krajowym w konkursie Urban Revitalization of Mass Housing, organizowanym przez agendę Habitat ONZ (praca grupowa). Studiował w ramach programu Erasmus na Hogeschool van Amsterdam oraz Copenhagen School of Design and Technology jako stypendysta VELUX. Uczestnik wielu warsztatów architektonicznych m.in. NO/HO/USE w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (2013), OSSA 2014 w Szczecinie oraz 6th Caribbean Winter School w Hawanie. Współorganizator letniej edycji warsztatów OSSA 2015 w Krakowie. Członek - założyciel i sekretarz zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Przestrzeń¬-Ludzie¬-Miasto. W ramach działalności stowarzyszenia przeprowadził szereg projektów aktywizujących mieszkańców Krakowa wokół tematyki przestrzeni publicznej, rozwoju miasta, a także ochrony najnowszego dziedzictwa architektonicznego. Członek rady Fundacji Instytut Architektury, brał udział w przygotowaniu wystawy "Za-¬mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń" w Muzeum Narodowym w Krakowie, kurator drugiej edycji wystawy w ramach Łódź Design Festival. W ramach prac fundacji zaangażowany także w realizację wystaw "Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza" w Muzeum Narodowym w Krakowie, "Monument" w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki oraz "Figury niemożliwe" - ekspozycji w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji w 2014 roku. Koordynator projektu Krakowski Szlak Modernizmu. Brał udział w pracach nad rozdziałem "Promocja wiedzy i kultury architektonicznej" - raportu "Przestrzeń życia Polaków", jego teksty publikowano m.in. w "Autoportrecie. Piśmie o dobrej przestrzeni" i "Gazecie Wyborczej".

Edycja IV

JAKUB SENKOWSKI

Laureat IV edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodzony w 1991 roku w Oświęcimiu, student I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Dyplom inżynierski - „Rewitalizacja Zespołu Sportowo Rekreacyjnego Kozubnik w Porąbce”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, współpromotor: dr inż. arch. Barbara Zin - z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem obronił na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Otrzymał wyróżnienie I stopnia w konkursie na scenę muzyczną Wasteland na Flow Festival Helsinki 2012 oraz w konkursie na projekt Wydziału Historii UAM w Poznaniu - współpraca przy projekcie w ramach praktyk projektowych w firmie Susuł&Strama Architekci. Finalista w konkursie Roca Jump the Gap 4 edycja 2010/2011. Laureat nagród i wyróżnień Wydziału Architektury PK w ramach projektów kursowych. Publikacja pracy indywidualnej oraz grupowej w relacji z Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA Lublin 2012 w miesięczniku Architektura Murator 02.2013, okładka rocznika oraz dwa projekty kursowe- „Środowisko Mieszkaniowe” 10/2012 wydawane przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, WA PK, prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga. Publikacja zdjęć z warsztatów Re.kreacja w miesięczniku Architektura i Biznes 05.2013. Uczestnik warsztatów architektonicznych, m.in. Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA w Lublinie 2012, “Re-designing Como waterfront: between city and landscape” International Worshop in Enviromental and Architectural Design, Como, Włochy, wrzesień 2013, „ECOWEEK 2013 in Krakow. Design. Innovation. Experiment. Lifestyle. An International Seven-Days Think-Tank”, “Informational infrastructures” Kraków 2014. Organizator i uczestnik ogólnopolskich warsztatów Re.kreacja BAZA na Wydziale Architektury PK, 2013r. Uczestnik obozu naukowego SKN “PODOLE” w Tatarowie na Huculszczyźnie, Ukraina w 2013 roku organizowanym wspólnie z uniwersytetem w Stanisławowie, Ukraina, w ramach realizacji programu badawczego „Badania nad historyczną architekturą uzdrowiskową w miejscowościach położonych w dolinie górnego Prutu”. Wystawa indywidualna pt. „Rysunek Architektoniczny” w Oświęcimskim Centrum Kultury w 2011 r. Jego prace uzyskały wyróżnienie i były prezentowane na wystawie pleneru malarskiego w Kotłowni PK oraz na wystawie prac wykonanych w tracie obozu na Huculszczyźnie, Tatarów, Ukraina 2013r. Laureat stypendium rektora dla najlepszych studentów w latach 2011, 2012, 2013. Członek kół naukowych Podole, Urbanator, Akademickiego Związku Sportowego, Samorządu Studenckiego Wydziału Architektury w latach 2013-2014. Reprezentant Wydziału Architektury PK na Festiwalu Nauki w Krakowie w roku 2011. Wykonał samodzielnie kilka zleceń z zakresu architektury oraz fotografii. Zainteresowania: podróże, fotografia, góry, rower i film.

Edycja III

MAREK BYSTROŃ

Laureat III edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodził i wychował się w Krakowie. Absolwent Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koœciuszki, którą ukończył z oceną bardzo dobrą. W 2011 roku, z wynikiem bardzo dobrym, obronił dyplom pt: „Marina Krakowska EKO – TOPOGRAFIĽ zakola Wisły”, który wykonał w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu (promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, współpromotor: dr hab. inż. Jerzy Szczęsny, prof. PK). W roku 2013, ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i obronił na ocenę bardzo dobrą inżynierską pracę dyplomową pt: „Muzeum Ziemi Myœlenickiej”, wykonaną w Zakładzie Architektury Użytecznoœci Publicznej (promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Burak – Gajewski prof. PK, profesor nadzwyczajny, współpromotor: dr inż. arch. Marek Lisowski). Po obronie dyplomu inżynierskiego, rozpoczął studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.Staż projektowy w pracowni „Projektowanie Architektoniczne Hubert Mełges” (2010 – 2011) oraz „IMB Asymetria” (2012 – obecnie). W 2005 roku był ogólnopolskim finalistą konkursu „Diversity” organizowanym przez firmę Motorola. W roku 2009 uczestniczył w „Erasmus Intensive Programme - eMonument 2009”, odbywającym się w Opavie (Republika Czeska). W 2011 roku reprezentował Politechnikę Krakowską (wraz z Małgorzatą Maziarz) w ogólnoœwiatowym konkursie „IFLA 2011 Student Design Competition: 'Urban Boundaries'” organizowanym przez 48th IFLA World Congress 'Scales of Nature', w Zurychu (rozwinięcie uczelnianego projektu „Parku Kulturowego Podgórze”). W roku 2012, praca dyplomowa „Marina Krakowska EKO - TOPOGRAFIĽ zakola Wisły”, wybrana została przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej do demonstracji najlepszych projektów studentów i absolwentów Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej prezentowanych na Międzynarodowych Biennalach Architektury Krajobrazu „7 European Landscape Biennial” w Barcelonie i zakwalifikowana do œcisłego finału, a także w tym samym roku nominowana przez Politechnikę Krakowską do „Nagrody Miasta Krakowa”. Projekt pt: „Nogi odcinka Wisły” (wykonany wraz z Małgorzatą Maziarz) umieszczony został w albumie „Sztuka Miejsca – Poszukiwanie Znaczeń” prof. art. mal. Ewy Gołogórskiej – Kuci (2013). Laureat uczestniczył w spotkaniach i kongresach dotyczących Architektury i Urbanistyki oraz Architektury Krajobrazu. Wykonał samodzielnie kilka zleceń z zakresu architektury krajobrazu oraz architektury wnętrz.

Edycja II

BARBARA OZIĘBŁO

Laureatka II edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
Urodzona w 1989 roku w Krakowie Absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego w Krakowie Dyplom licencjacki w 2012 r. na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pt.: „Sieć rekreacji dla korporacji – przestrzenie pomiędzy”, promotor: dr hab. Beata Gibała-Kapecka prof. ASP Staż w Maryland Institute College of Art w Baltimore, USA (2010); Praktyka zawodowa oraz praca w biurze projektowym MOFO Architekci (2010-2011); współpraca z Laser Studio Design (2010-2012); udział w międzynarodowych targach International Contemporary Furniture Fair w Nowym Jorku (2010); nagroda Editors Award for Best Design School (2010); udział w warsztatach NOWA PRZESTRZEŃ organizowanych przez Wydział Architektury Wnętrz ASP oraz Wydział Architektury PK w Krakowie (2010 i 2011); udział w wystawie projektów NOWA PRZESTRZEŃ 2012 w Galerii Kotłownia PK (2011); udział w wystawie w ramach II Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz INAW/2012 w BWA w Krakowie (2012); publikacje prac projektowych w wydawnictwie pokonkursowym INAW (2012), w katalogu „ Warsztaty NOWA PRZESTRZEŃ ” (2011), w Miesięczniku Politechniki Krakowskiej (2011); działalnoœć w Strukturach Samorządu Studenckiego oraz Koła Naukowego Wydziału Architektury Wnętrz.

Edycja I

KATARZYNA SIEDLECKA

Laureatka I edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
ur. 1988 w Chicago, studentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Dyplom inżynierski na WA PK pt.: „Przedszkole przy ulicy Racławickiej w Krakowie” pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha, prof. PK i dr inż. arch. Agnieszki Wójcik. Studia w ramach programu Erasmus w Kopenhadze. Praktyka projektowa w kopenhaskiej pracowni PK3 i krakowskiej BudCud. Udział w konkursach polskich i zagranicznych. Uczestniczka Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA Kraków 2008 i Exploring The Public City Kopenhaga 2010. Reprezentacja Wydziału Architektury PK na Festiwalu Nauki w Krakowie.